جستجو
ثبت نام

کانون محلی یا سمن مورد علاقه خود را پیدا کنید و با سمن مد نظر آشنا شوید

همراهی و مشارکت

همراه شو ای عزیز

شهروند گرامی: شما می توانید در برنامه و طرح هایی که سازمان اجتماعی فرهنگی به منظور افزایش شور و نشاط اجتماعی و یا حمایت از بخش های آسیب پذیر شهر برگزار می کند مشارکت داشته باشید.

سمن و کانون های محلی

سمن و کانون های محلی

سمن و کانون های محلی با بیشترین میزان مشارکت و همراهی

سمن موضوع

نام سمن

سمن فعال در حوزه شهری

سمن موضوع

عنوان سمن

سمن فعال در حوزه شهری

سمن موضوع

عنوان سمن

سمن فعال در حوزه شهری

سمن موضوع

عنوان سمن

سمن فعال در حوزه شهری

سمن موضوع

عنوان سمن

سمن فعال در حوزه شهری

مشاهده همه سمن ها و کانون های محلی
1254
سازمان مردم نهاد
12168
کانون محلی
2172
برنامه مشارکتی
732
مخاطبین تحت پوشش

مراحل اداری تا دریافت مشارکت

مراحل کاری

 • 01

  ثبت اطلاعات سمن

  ثبت نام سمن یا کانون مردم نهاد درج رزومه فعالیت ها و ...

 • 02

  ارزیابی و اعتبارسنجی

  بررسی مجوز ها و اعتبار نامه های سمن یا کانون محلی و ثبت امتیاز بر اساس مستندات ارائه شده

 • 03

  درخواست مشارکت

  ثبت برنامه های مورد نیاز به مشارکت و همراهی شهرداری جهت بررسی اعلام نظر

مکان برای : عنوان لیست